Steun ons nu!

Uw steun kost slechts een paar muisklikken.
Onze Vriendenstichting is Partner van deze webwinkels en krijgt commissie op uw aankopen. Klik nu op een van deze banners:

Bol.com

algemeen


Wehkamp


Conrad

Conrad-banner


laatste nieuws

18-6-2016

Financieel verslag schooljaar 2014-2015
lees verder...


11-2-2016

Inloop koffie-ochtenden op woensdag 17 februari, 2 en 9 maart
lees verder...


1-7-2014

Vriendenstichting heeft het schooljaar afgerond en blikt vooruit
lees verder...


14-4-2014

Vriendenstichting heeft bijgedragen aan project over geld
lees verder...


RSS-feed van ons nieuws

meer informatie

Dankzij de ANBI-status wordt het schenken aan de Stichting fiscaal aantrekkelijk voor particulieren en bedrijven.

Onze missie is samengevat in de brochure van de Vriendenstichting.

Download onze brochure

De missie van de Stichting

De Stichting "Vrienden van hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda" is een onafhankelijke stichting met als doel het bestaan van De Vuurvogel Gouda te garanderen of te vergemakkelijken. De Stichting doet dit door middelen in geld en natura te verwerven bij particulieren, bedrijven of instellingen om de extra kosten te dekken van bijvoorbeeld projecten of lessen. Om inzicht te krijgen over wat nodig is wordt overleg gevoerd met de school.

Statutair is het doel als volgt omschreven:

 1. De Stichting heeft ten doel:
  a) het bevorderen en in stand houden van het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen;
  b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van hoogbegaafdenschool De Vuurvogel te Gouda.
 3. De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

De Stichting heeft dus niet als doel om de Leonardo-noodzaak onder de aandacht van de politiek te brengen en speelt geen rol in het zoeken van erkenning voor de Leonardoscholen. Ook bestaat de Stichting niet om in exploitatiekosten te voorzien, want dit wordt nu gegarandeerd door het schoolbestuur van De Groeiling.

De reden voor de extra financieringsbehoefte

Een van de grootste uitdagingen waar de Goudse Vuurvogel voor staat (net als de andere Leonardoscholen), is de wijze waarop de kwaliteit en de continuïteit van deze onderwijsvorm gefinancierd moeten worden. De kosten per leerling in het Leonardo-onderwijs zijn hoger dan in het reguliere onderwijs. De Vuurvogel wil passend onderwijs geven aan haar leerlingen waarbij een hoge kwaliteitsstandaard wordt nagestreefd en dit kost uiteindelijk meer geld. De operationele kosten van de Vuurvogel zijn hoger dan in het reguliere onderwijs. Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Kleinere klassen
  De vergoeding per kind vanuit het rijk is even hoog als in het reguliere onderwijs. Omdat de Vuurvogel met hooguit 20 kinderen per klas werkt, zijn de inkomsten per klas lager. Hoogbegaafdenonderwijs heeft (nog) geen erkenning als speciaal onderwijs waarmee het kan rekenen op een hogere rijksbijdrage per leerling.
 • Extra leerkrachten
  Voor speciale vakken, die voor de verrijking van het lesaanbod zorgen, worden vakleerkrachten aangetrokken die naast de groepsleerkrachten hun lessen verzorgen. Het gaat hierbij om vakken zoals Engels en Spaans door 'native speakers', muziek, schaken & dammen en ICT. Hierdoor is het aantal leerkrachten per leerling verhoudingsgewijs nog iets groter dan bij regulier onderwijs.
 • Excursies en materialen
  In aanvulling op en ter verrijking van de klassikale lessen hebben de leerlingen vaker excursies en uitstapjes naar instanties, bedrijven of evenementen. Dit varieert van een bezoekje aan de kaasboerderij in de buurt tot de Space Expo in Noordwijk. Dit brengt vaak vervoers- en entreekosten met zich mee. Daarnaast maakt men gebruik van allerlei aanvullende materialen en hulpmiddelen, soms gesponsord, maar vaak ook niet.

Exploitatiekosten

De Goudse Vuurvogel maakt deel uit van Basisschool 't Carillon en samen zijn ze één van de scholen van Stichting de Groeiling. De leerlingen staan ingeschreven bij deze partnerschool en daardoor kan gebruik worden gemaakt van zaken als huisvesting en diverse standaard faciliteiten. De Groeiling staat dus garant voor de exploitatiekosten van de school en de Stichting Vrienden van hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda richt zich daarom niet op deze financieringsvorm.

Ouderbijdrage

Een deel van de extra kosten wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is in de praktijk ook hoger dan bij het reguliere onderwijs, voornamelijk ter financiering van de extra excursies en materialen (bijvoorbeeld de laptop).

Aanvullende financieringsbehoefte

Maar de basisfinanciering en de ouderbijdrage zijn nog niet genoeg om het noodzakelijke uitdagende aanbod te financieren. Daarom is de Vuurvogel op dit moment nog sterk afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties van het bedrijfsleven, (lokale) overheid en particulieren. De Stichting Vrienden van hoogbegaafdenschool De Vuurvogel Gouda richt zich daarom op het verwerven van financiële en materiële middelen om bestaan van de Vuurvogel Gouda te garanderen of te vergemakkelijken.

Vormen van donaties

Met de leiding en de leerkrachten van de Goudse Vuurvogel wordt afgestemd waar de school behoefte aan heeft. Dit kan de volgende vormen aannnemen:

 • Geld voor de aanschaf van lesmaterialen;
 • Materialen voor gebruik in de lessen;
 • Gastdocenten voor het geven van themalessen, op school of op locatie;
 • Diensten zoals vervoer bij excursies;
 • Etc.

Dit staat meer in detail op de pagina met wensen beschreven.

Beleidsplan

De Stichting heeft voor de uitvoering van haar activiteiten een beleidsplan geschreven. Hierin staat onder andere waarmee rekening gehouden moet worden bij de selectie van sponsoren en het onderhouden van de relaties. Ook beschrijft dit plan de wijze waarop de Stichting haar vermogen zal beheren. Het bijbehorende activiteitenplan beschrijft de acties die ondernomen zullen worden, waarbij de communicatie richting verschillende doelgroepen speciale aandacht krijgt.

Deel deze pagina, klik op deze knoppen:

(update: 10-5-2016)